שמות האיברים של הכריש

האם אתם יודעים את השמות של כל האיברים של הכריש?