חשמלן מנומר – Panther Electric Ray

Torpedo panthera החשמלן המנומר חי באוקיינוס ההודי ובים סוף, בעומקים שבין פני המים ל-350 מטר.  המין מגיע לאורך של מטר וניזון מדגי ריף וחסרי חוליות. כמו כל החשמלנים גם החשמלן…

להמשך קריאה חשמלן מנומר – Panther Electric Ray

גיטרן חלווי – Halavi Ray

Glaucostegus halavi הגיטרן חלווי חי בים סוף ובמפרץ עומן. נצפה לרוב במים רדודים אבל יכול להגיע גם לעומק של 100 מטר. המין מגיע לאורך של 1.7 מטר וניזון מרכיכות ודגים…

להמשך קריאה גיטרן חלווי – Halavi Ray

גיטרן נקוד – Spotted Guitarfish

Rhinobatos punctifer הגיטרן הנקוד חי בים סוף ובמפרץ הפרסי. באילת הם נתפסים בדיג העמוק, ותצפיות בצלילה הנן נדירות ביותר. פרט בוגר יכול להגיע לאורך של 90 סנטימטר. לא הרבה ידוע…

להמשך קריאה גיטרן נקוד – Spotted Guitarfish

מחבטן עגול – Round Ribbontail Ray

 Taeniurops meyeni המחבטן העגול נפוץ באוקיינוס הפסיפי ובאוקיינוס ההודי, כולל ים סוף. באילת קיימות מספר קטן של תצפיות של מין זה. מחבטן עגול יכול להגיע לגודל של 3.3 מטר (רוחב).

להמשך קריאה מחבטן עגול – Round Ribbontail Ray

מחבטן הספירים – Ribbontail Stingray

Taeniura lymma מחבטן הספירים נפוץ במערב האוקיינוס הפסיפי ובאוקיינוס ההודי, כולל ים סוף, באזורים טרופיים בקרבת שוניות אלמוגים. מחבטן הספירים חי בעומקים של עד 30 מטר.  המין מגיע לגודל של…

להמשך קריאה מחבטן הספירים – Ribbontail Stingray

כינורן ברוד – Giant Guitarfish

Rhynchobatus djiddensis הכינורן הברוד חי במערב האוקיינוס ההודי, במפרץ הפרסי ובים סוף. תצפיות של המין בארץ הן נדירות ביותר. המין שייך למשפחת הגיטרניים, מגיע לאורך של 3.1 מטר. על אף…

להמשך קריאה כינורן ברוד – Giant Guitarfish

מנטה ענק – Giant Manta Ray

Manta birostris המנטה הענק הוא מין נודד הנמצא בכל האוקיינוסים באזורים טרופיים וסוב-טרופיים, כולל ים סוף, בארץ תצפיות של מנטות ענק הן נדירות. המנטה ענק הוא מין הבטאי הגדול ביותר בעולם.…

להמשך קריאה מנטה ענק – Giant Manta Ray

טריגון מנגרובים – Mangrove Whipray

Urogymnus granulatus טריגון המנגרובים הוא מין נפוץ באוקיינוס ההודי והפסיפי כולל בים סוף ומפרץ אילת. המין חי בבדידות יחסית ולא מתאסף בהתקבצויות כמו מיני טריגונים אחרים. טריגון המנגרובים מגיע לגודל…

להמשך קריאה טריגון מנגרובים – Mangrove Whipray

טריגון כנוף-זנב – Cowtail Stingray

Pastinachus sephen טריגון כנוף-זנב חי באזור הטרופי של האוקיינוס ההודי והפסיפי כולל בים סוף ומפרץ אילת. המין נצפה גם בנהרות של מים מתוקים במרחק גדול מהים. טריגון כנוף-זנב מגיע לגודל…

להמשך קריאה טריגון כנוף-זנב – Cowtail Stingray

טחן עינוני – Ocellated Eagle Ray

Aetobatus ocellatus הטחן העינוני חי באוקיינוס ההודי, כולל ים סוף. הוא נצפה בעומקים בין 1 ל-100 מטר, אך בדרך כלל נמצא בעומק של 20 עד 25 מטר.  הטחן העינוני מגיע…

להמשך קריאה טחן עינוני – Ocellated Eagle Ray