You are currently viewing ניסוי שיניים של כרישים ובטאים
שם של כריש

ניסוי שיניים של כרישים ובטאים

אי פעם תהיתם מדוע השיניים יש סוגי שיניים שונות? בצעו את הניסוי הבא!

למה לכל סוג כריש ובטאי יש שיניים אחרות?
חומרים:
 קערה גדולה
 מברשת שיניים ישנה
 פינצטה
 פלייר
 פלפל שחור
 שקדי מרק
 סוכריות גומי )אפשרי בצורת דגים!(
מהלך הניסוי:
1
. מלאו את הקערה במים, הוסיפו לתוכה את הפלפל, סוכריות הגומי ושקדי המרק.
2
. השתמשו בכלים )מברשת שיניים, פינצטה ופלייר( להוציא את האוכל החוצה.
איזה כלי עבד הכי טוב לכל סוג אוכל? האם כלי אחד הצליח לתפוס יותר מסוג אחד של
אוכל?
דיון:
למיני כרישים ובטאים שונים יש סוגי שיניים שונות כדי לאכול סוגי מזון שונים- כמו
שאנחנו משתמשים בכלי סכו”ם שונים. לדוגמא, הייתם משתמשים במזלג לאכול מרק?
 הכרישים והבטאים הגדולים ביותר כמו הכריש הלוויתני והמנטה הענק אוכלים
את האוכל הקטן ביותר! פלנקטון! יש להם זיזים על הזימים שמשמשים כמו
מברשת השיניים בניסוי שלנו ומסננים מהמים חיות קטנות.
 להרבה כרישים כמו פטישנים ועמלצים יש שיניים מחודדות כמו הפינצטה. שיניים
מחודדות טובות לתפיסת המזון אבל לא מאוד טובות בלעיסה. כרישים אלו
בולעים את האוכל שלהם שלם!
 לרוב הבטאים כמו הגיטרנים והטריגונים יש שיניים ישרות וחזקות המיועדות
לשבירת קונכיות ושריונות של סרטנים. הפלייר בניסוי יכול למעוך את העדשים
ממש כמו שהגיטרנים יכולים לשבור את ארוחת הסרטנים שלו!
לא משנה איזה סוג שיניים יש לכריש/בטאי, תמיד יש להם מספיק! כרישים ובטאים אף
פעם לא צריכים ללכת לרופא שיניים, השיניים שלהם מתחלפות כל הזמן וחדשות גדלות.
פה של כרישים ובטאים דומה למדרגות נעות, שיניים חדשות גדלות מאחורה וכל הזמן
נעות קדימה. יש מיני כרישים שיכולים לאבד אפילו 30 אלף שיניים במהלך חייהם! אז
בפעם הבאה שתלכו לים, תסתכלו מסביב. אולי תמצאו שן של כריש!
תורגם מקבוצת hark4kidss בפייסבוק: /Kids4book.com/Sharkshttps://www.face