You are currently viewing מחבטן אפור – Round Fantail Stingray

מחבטן אפור – Round Fantail Stingray

Taeniura grabata 

המחבטן האפור נפוץ במזרח האוקיינוס האטלנטי ובים התיכון. המין נצפה לרוב בתחתית חולית בקרבת סלעים ובמערות. בארץ נצפה לאורך כל השנה בחופים הצפוניים של ים תיכון. מחבטן זה מגיע לרוחב של 2.5 מטר, הוא ניזון מסרטנים ודגים.