רוצה עוד...

תכנית פעולה להגנה של כרישים ובטאים בים התיכון בישראל

מידע כללי על כרישים ובטאים בישראל, גורמי האיום עליהם ופעולות מומלצות לשימור מינים אלה.

כתיבה: אסף אריאל ועדי ברש

הוצאת: אקואושן

צמצום יחסי הגומלין בין כרישים לחוות גידול דגים בים הפתוח

תיאור התופעה, אמצעי ההגנה/מניעה הקיימים והמלצות כיצד ליישם אמצעים כאלו בישראל.

כתיבה ועריכה: עדי ברש, אביתר שניר

הוצאת: רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, החברה להגנת הטבע

Seasonal aggregations of sharks near coastal power plants in Israel: an emerging phenomenon

Adi Barash, Renanel Pickholtz, Eliezer Pickholtz, Leon Blaustein, Gil Rilov

Mar Ecol Prog Ser, 2018

פוסטר כרישים לחופי הים התיכון בישראל

כרזה המציגה כמה ממיני הכרישים לחופי ישראל בים התיכון.

כתיבה: שירה סלינגרה ועדי ברש

בהוצאת רשות הטבע והגנים

פוסטר בטאים לחופי הים התיכון בישראל

כרזה המציגה כמה ממיני הבטאים לחופי ישראל בים התיכון.

כתיבה: שירה סלינגרה ועדי ברש

בהוצאת רשות הטבע והגנים