You are currently viewing טריגון נקוד – Reticulate Whipray

טריגון נקוד – Reticulate Whipray

Himantura Uarnak

הטריגון הנקוד הוא מין נפוץ באוקיינוס ההודי והשקט וחי גם במפרץ אילת. מין זה הוא הבטאי היחיד שהיגר דרך תעלת סואץ (מהגר לספסי) לים תיכון. הטריגון הנקוד יכול להגיע לרוחב של 250 ס”מ והוא ניזון מרכיכות, סרטנים ודגים קטנים.