כרישים בישראל

עמותת כרישים בישראל פועלת למען שימור הכרישים והבטאים לאורך
חופי ישראל בעזרת חינוך, הסברה ומחקר