כרישים בישראל

עמותת כרישים בישראל פועלת למען שימור הכרישים והבטאים לאורך חופי ישראל

בעזרת חינוך, הסברה ומחקר.

סיור בעקבות גיטרנים
במהלך חודש ספטמבר יתקיימו סיורים בעקבות תופעה ייחודית של עליית הגיטרנים הצעירים לחוף.
העונה החלה!

רשימת מיני

כרישים בישראל

ראית כריש או בטאי?

דווח לנו!
דווח על תצפית